06- 150 96 235 Lisette
06 - 422 33 001 Janita
Middenweg 34 3401 MB IJSSELSTEIN

06 - 422 33 001 Janita
06- 150 96 235 Lisette
Middenweg 34 3401 MB IJSSELSTEIN
3401 MB IJSSELSTEIN
Middenweg 34 3401 MB IJSSELSTEIN

Algemene Bond Uitzendondernemingen

We zijn ABU-lid, dus u heeft te maken met een bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)-geregistreerd uitzendbureau. Ook zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd door de VRO. Mogelijkheid tot vrijwaring Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). 

Kortom, Upwijs Recruitment is een betrouwbare en volwaardige partner op het gebied van flexibel personeel en HR-oplossingen.

Doet u goede zaken?

Bekijk of uw uitzendbureau eerlijk werkt met de checklist. Deze test wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

> Doe nu de gratis check!

De toekomst van Flex (ABU & TNO)

De toekomst van Flex (ABU & TNO)

De ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Voorwaarden voor vrijwaring WKA per 1 juli 2012:

  • Het uitzendbureau moet SNA-gecertificeerd zijn
  • Het uitzendbureau moet voldoen aan de NEN-normen
  • De inlener stort 25% van de factuur (incl. BTW) op G-rekening van het uitzendbureau
  • De inlener archiveert op een juiste manier de urenregistratie en het id-bewijs c.q. verblijfsdocument van de ingeleende uitzendkracht

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en werkzoekenden.

Nieuws CAO Uitzendkrachten

Per 30 december 2019 zal de nieuwe CAO voor uitzendkrachten van toepassing zijn. In dit pdf-overzicht vindt u informatie over de fase-opbouw, inlenersbeloning, actuele wettelijke minimum-uurlonen en de volledige CAO voor uitzendkrachten. 

Wet arbeidsmarkt in balans 

Per 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van toepassing zijn. Wij hebben de belangrijkste punten van de Wet  m.b.t. uitzendkrachten voor u op een rijtje gezet.

Wet Werk & Zekerheid

In 2015 is het één en ander veranderd. Wij hebben de belangrijkste punten van de Wet Werk en Zekerheid ook m.b.t. uitzendkrachten toch nog voor u op een rijtje gezet.

Wet Identificatieplicht

Bij inschrijving bij Always Action Uitzendbureau BV wordt het ID-bewijs van de uitzendkracht grondig gecontroleerd op echtheid en geldigheidsduur. Lees praktische info over de wet Identificatieplicht in onderstaand document.